Južni Banat   Bela Crkva  

Bela Crkva: Raspisan konkurs za ugradnju solarnih panela

Bela Crkva: Raspisan konkurs za ugradnju solarnih panela

FOTO: Opština Bela Crkva

Opština Bela Crkva je raspisala Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opština Bela Crkva za 2022. godinu.

Predmet finansiranja obuhvata sledeće: nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva, ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,pumpi, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili), Domaćinstava (za porodične kuće i stanove) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti.

Кonkurs je otvoren zaključno sa 10.12.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 013/851-224 i 013/851-244 i elektronsku adresu: e-mail: gordanatimotijevic@gmail.com

Tekst Javnog konkursa i prijavni obrazac na internet stranici belacrkva.rs