Južni Banat   Kovin  

Predavanje i radionica o digitalnoj demenciji u Kovinu

U Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kovinu, 22. novembra realizovani su predavanje i radionica o digitalnoj demenciji za učenike osnovnih škola i predstavnike đačkog parlamenta.
Predavanje i radionica o digitalnoj demenciji u Kovinu

FOTO: Biblioteka "Vuk Karadžić", Kovin

Psiholog Nedeljko V. Jović predstavio je priručnik „Mladi pod kontrolom… Digitalna demencija! Šta činiti?“.

Po završetku promocije, održana je interaktivna radionica sa učenicama OŠ „Đura Jakšić“ Kovin i prof. srpskog jezika i književnosti Mašom Vuletić.

Jović je mladima ukazao na posledice prekomerne upotrebe digitalnih tehnologija koje oštećuju mozak, izazivaju privremeni gubitak pamćenja, smanjuju pažnju, koncentraciju ali i izazivaju nesanicu.

Termin digitalna demencija metaforički ilustruje promene u ličnosti do kojih dovodi nekritičko korišćenje kompjutera i interneta, aludirajući na disfunkciju kongnitivnog procesa i zanemarivanja logičkog mišljenja, posebno kod mladih.

Bilo je reči o samokontroli, a zaključak je da ljudi koji često istovremeno koriste više medija, pokazuju probleme sa kontrolom vlastitih misli.
Prema njegovim rečima, uspostavljanje samokontrole kod mladih postiže se uz pomoć pravila i ograničenja, to jest funkcionalnih obrazaca ponašanja, a odgovornost se preuzima kroz bihejvioralni ugovor.

Nedeljko V. Jović je dipl. psiholog je Beograda koji se od 1996. godine bavi naučnim i stručnim radom iz oblasti prevencije bolesti zavisnosti sa posebnim aspektom na psiho-socijalnu problematiku zavisnika i njegove porodice.

Objavljene knjige: „Vodič za roditelje: Porodica u vrtlogu droge“ i „Porodica, kako je sačuvati – otac ljubavi i poverenja“.

Seminari i kursevi: „Porodica u vrtlogu droge – vodič za zdravstvene radnike“, „Resocijalizacija zavisnika kod zloupotrebe steroida“, „Značaj porodice u lečenju mladih pacijenata zavisnika – Šta činiti?“, „Prevencija bolesti zavisnosti u porodici“.