Pančevo   Pančevo   Društvo   Najvažnije  

JKP "Higijena": Nastavlja se akcija „Sakupi i uštedi – vredi“

Akcija sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama „Sakupi i uštedi – vredi“ nastaviće se i u ovoj 2022/2023. školskoj godini. Predstavnici osnovnih i srednjih škola na teritoriji Pančeva i Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo sastali su se da bi obnovili saradnju u okviru koje bi 29 škola predavalo ambalažni otpad radnoj jedinici „Ekosirovina“, u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina.
JKP "Higijena": Nastavlja se akcija „Sakupi i uštedi – vredi“

FOTO: JKP "Higijena"

Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva – Odsek za obrazovanje, društvenu brigu o deci, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i lokalni Sekretarijat za zaštitu životne sredine i ovoga puta su podržali akciju koja traje osam godina.

Kante za ambalažu, koje je donirao „Ekostar pak“, nacionalni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom i partner „Higijene“ na uspostavljanju sistema njegovog razvrstavanja na izvoru nastanka, biće postavljene u školskim prostorijama, a namenski kontejneri s bravicama – u dvorištima.

"U skladu sa Ugovorom o otkupu neopasnog ambalažnog otpada kao vrste reciklabilnih materijala – sekundarnih sirovina, za preuzetu ambalažu, na osnovu izmerenih količina u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina, „Higijena“ plaća na račune škola. Ideja je da se novac od prodate ambalaže iskoristi u skladu sa predlogom učeničkog parlamenta i na osnovu odluke nastavničkog veća", podsetio je Mišo Marković, v.d. direktora JKP Higijena.

Najbolji rezultat u toku jedne školske godine je najveći broj kilograma ambalaže po jednom učeniku škole, u periodu jedne školske godine od 1. septembra do 31. maja.