Južni Banat   Opovo   Najvažnije   Srbija  

Konstituisan novi saziv Saveta za mlade AP Vojvodine

Konstitutivna sednica novog saziva Saveta za mlade AP Vojvodine, kojoj je predsedavao pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, održana je u Pokrajinskoj vladi. Savet je formiran s ciljem podsticanja i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na planiranje, razvoj, ostvarivanje i sprovođenje omladinske politike na teritoriji Pokrajine. „Neposredno učešće mladih u kreiranju omladinske, ali i drugih javnih politika – izuzetno je važno za razvoj celog društva“, rekao je Basta.
Konstituisan novi saziv Saveta za mlade AP Vojvodine

FOTO: Glas Opova


On je istakao da će Savet razmatrati predloge i preporuke svih relevantnih institucija koje se bave mladima, pratiti javne politike u oblastima koje se tiču mladih i davati mišljenja prilikom njihovog planiranja i realizacije.
Zadatak Saveta je i to da podstiče saradnju lokalnih kancelarija za mlade na teritoriji AP Vojvodine, kao i da aktivno učestvuje u razvoju međuregionalne saradnje sa akterima politike za mlade.
Basta je izjavio da Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu iz godine u godinu uvećava svoj budžet i za podršku programima omladinske politike, jer je svako ulaganje u mlade – ulaganje u budućnost.
U rad  Saveta, koji ima 11 članova, uključeni su predstavnici pokrajinskih sekretarijata, republičkih institucija, kancelarija i centara za mlade, studentskih organizacija, kao i mladi.
Na konstitutivnoj sednici usvojen je poslovnik o radu, članovi su upoznati sa radom prošlog saziva, a razgovaralo se i o planovima i prioritetima u daljem radu.

Izvor: Glas Opova