Južni Banat   Alibunar  

Opština Alibunar: Realizovan Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu

Opština Alibunar, za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, udružila je sredstva sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu, u ukupnom iznosu od pet miliona dinara, u jednakim delovima učešća.
Opština Alibunar: Realizovan Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu

FOTO: Opština Alibunar

Među programima zapošljavanja, koji su sufinansirani, bili su javni radovi na kojima su bile angažovane nezaposlene osobe iz kategorije teže zapošljivih i nezaposleni u stanju socijalne potrebe u trajanju od četiri meseca.

Akcija je realizovana u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Naknada za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima je isplaćivana u visini od 22.000 dinara po osobi, na mesečnom nivou u neto iznosu.

Organizovna je i stručna praksa za osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci za koju su stekli odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Kao novčana pomoć i plaćanje troškova prevoza isplaćivano je mesečno 22.000 dinara za osobe sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija, 24.000 dinara za osobe sa šestim nivoom kvalifikacija (180 ESPB bodova), 27.000 dinara za osobe sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB bodova.

Realizovan je program samozapošljavanja koji je bio namenjen za razvoj preduzetništva, odnosno otpočinjanje delatnosti najmanje 12 meseci dodelom subvencije u jednokratnom iznosu od po 300.000 dinara.

Na objavljene javne pozive konkurisali su poslodavci za zapošljavanje kandidata sa evidencije NSZ – ispostava Alibunar tako da je u ovoj godini posao dobilo ukupno 26 osoba, od toga, šesnaestoro za obavljanje javnog rada, petoro za obavljanje stručne prakse i petoro za otpočinjanje delatnosti.

Opština Alibunar, shodno raspoloživim sredstvima, u potpunosti je realizovala Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu.