Južni Banat   Kovin   Društvo  

Opština Kovin sprovodi javnu raspravu o izmenama i dopunama lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

U postupku pripreme Izmena i dopuna Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Kovin za period od 2022-2025. godine za usvajanje, Opštinska uprava Kovin sprovodi javnu raspravu o nacrtu dokumenta sa predstavnicima državnih organa, predstavnicima civilnog društva, stručne javnosti, kao i sa svim ostalim zainteresovanim građanima.
Opština Kovin sprovodi javnu raspravu o izmenama i dopunama lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

FOTO: Opština Kovin

Lokalni akcioni plan se menja i dopunjava novijim podacima, merama i aktivnostima u delu koji se odnosi na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama, u skladu sa projektom u koji je opština Kovin uključena, zajedno sa 10 drugih jedinica lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Reč je o projektu „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – 3 faza“ Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sprovodi ga Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Javna rasprava se sprovodi u periodu od 25. novembra, do 9. decembra 2022. godine i u tom vremenskom intervalu nacrt će biti dostupan na sajtu opštine u okviru banera „Javne rasprave“.

Predloge, sugestije, inicijative i komentare učesnici mogu dostaviti elektronskim putem na email: nmaodus@kovin.org.rs ili poštom na adresu: Opština Kovin, JNA br. 5, 26220 Kovin sa naznakom „Za javnu raspravu o izmenama i dopunama LAP-a za rodnu ravnopravnost.“

Posebno će u toku JR biti održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola, 8. decembra 2022. godine u sali za sednice Skupštine opštine Kovin (prizemlje) sa početkom u 11,00 časova. Ovom skupu mogu prisustvovati svi zainteresovani građani i građanke, predstavnici organa, preduzeća i organizacija sa teritorije opštine Kovin.