Južni Banat   Pančevo   Pančevo   Najvažnije  

Konkurs za nagradu za društveno odgovorno poslovanje - "Đorđe Vajfert"

Privredna komora Srbije je pokrenula deveti konkurs „Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert 2022“.
Konkurs za nagradu za društveno odgovorno poslovanje - "Đorđe Vajfert"

FOTO: printscreen TVP

Na konkurs mogu da se prijave sva privredna društva i organizacije, bez obzira na veličinu i delatnost, a koja su u svoje poslovanje ugradila principe društvene odgovornosti i koja vode brigu o zaposlenima i ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zajednici u kojoj posluju, tržištu i imovini.

Potrebno je da privredno društvo odabere konkretan primer dobre prakse (projekat) koje je realizovalo u prethodne dve godine (ili je započeta realizacija, sa već vidljivim i merljivim rezultatima) i da što detaljnije popuni Upitnik koji je dostupan na linku: http://dop.pks.rs/.

Putem istog linka se vrši prijavljivanje zainteresovanih kompanija i organizacija. Za pravilan odabir projekta, možete koristiti dokument „Smernice za pripremu dobrog DOP projekta“.

Konkurs će biti otvoren u periodu od 21. novembra do 30. decembra 2022. godine.

Aktuelne informacije o toku konkursa biće postavljene na internet stranici: https://pks.rs/strana/nacionalna-nagrada-za-dop

„Nadamo se da ćete odlučiti da učestvujete u konkursu i testirati nivo primene principa društvene odgovornosti u vašoj organizaciji, a time ćete se pridružiti nizu kompanija koje su svojim primerom spremne da podstaknu druge da ih slede“, poručuju iz Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije će nakon konkursa izraditi publikaciju sa primerima dobre prakse realizovanih projekata – kompanija finalista, koju će promovisati zainteresovanoj javnosti.

Telefoni za dodatne informacije su: 011 3300 939, 066 875 1166, 066 875 10 83; e-mail: csr@pks.rs