Južni Banat   Pančevo   Pančevo   Kultura   Najvažnije  

Nastavak predavanja o istoriji Jugoslavije u Narodnom muzeju u Pančevu

Nastavlja se serijal o istoriji Jugoslavije predavanjem dr Aleksandra Stojanovića, višeg naučnog saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda. Predavanje će biti održano u sredu, 7. decembra sa početkom u 20 sati u Narodnom muzeju Pančevo.
Nastavak predavanja o istoriji Jugoslavije u Narodnom muzeju u Pančevu

FOTO: Narodni muzej Pančevo

Predavanje nosi naziv „Sudovi opšte nadležnosti u Srbiji (1945 – 1981): prizma za sagledavanje jugoslovenske države i društva.“

Moderator će biti mr Nikola Koneski.