Južni Banat   Kovin  

Nastavlja se projekat obogaćenog jednosmenskog rada u školi u Mramorku

Obogaćen jednosmenski rad u osnovnim školama“ je projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se u Osnovnoj školi „Sava Maksimović“ u Mramorku sprovodi od školske 2019/2020. godine. Ova škola je jedna od ukupno 402 u Srbiji koje su bile obuhvaćene projektom.
Nastavlja se projekat obogaćenog jednosmenskog rada u školi u Mramorku

FOTO: Pixabay

Kolektiv je ponosan na sve aktivnosti sprovedene tokom realizacije projekta, u cilju pružanja dodatne obrazovno - vaspitne podrške u učenju i razvoju učenika kroz različite aktivnosti. Direktorka Ljiljana Krničan prenosi čime se bave đaci i njihovi učitelji i nastavnici u ovoj, školskoj 2021/2022.godini:

- Od ukupno 148 đaka u školi, radionice u okviru obogaćenog jednosmenskog rada pohađa 92 učenika. Ukupan broj aktivnosti u školi je devet, a realizuju ih učitelji i nastavnici. Učenici posle časova redovne nastave odlaze kući na ručak, a nakon ručka dolaze u školu na radionice koje su predviđene tog dana - istakla je Ljiljana Krničan

Praćenje, vrednovanje i evaluacija aktivnosti u okviru OJR na osnovu ostvarenih ishoda, vrši se od školske 2019/2020.godine, a evaluaciju su radili učenici, roditelji, nastavnici i prosvetni savetnici.

U školi je sprovedeno i istraživanje na temu „Mogućnosti kvalitetnog planiranja slobodnog vremena učenika u okviru obogaćenog jednosmenskog rada u školi i rezultati u najvećoj meri potvrđuju da su aktivnosti zanimljive i da učenici imaju bolje ocene iz određenih oblasti/predmeta, kao i da projektne aktivnosti bogate slobodno vreme učenika. Od izuzetne važnosti za školu je činjenica da učenici koji su uključeni u aktivnosti OJR u školi postižu bolji uspeh iz određenih oblasti/predmeta, što ukazuje da je pružanje dodatne obrazovno-vaspitne podrške u učenju i razvoju efikasno.