Južni Banat   Bela Crkva   Kultura  

Bela Crkva: Nove akvizicije u Muzeju

Za likovnu zbirku Muzeja u Beloj Crkvi nabavljena je skulptoralna instalacija „Svet izvan slike“ autora Radoša Antonijevića i crtež „Кiša“ autora Nikole Velickog.
Bela Crkva: Nove akvizicije u Muzeju

FOTO: Opština Bela Crkva

Tokom ranijih godina, Muzej u Beloj Crkvi je akvizirao više projekata finansiranih od Ministarstva kulture skulptoralnu celinu Slobodana Savića, zvučnu – video instalaciju Anice Vučetić, sliku Marka Lađušića i skulpturu Mrđana Bajića.

“Nabavkom ovih radova, kao i brojnim poklonima savremenih autora, jasno je definisano dalje kretanje Likovne zbirke muzeja. Sama zbirka je od lokalne, koja u svojoj celini oslikava lokalni zavičajni prostor prerasla u zbirku na osnovu koje je moguće sagledati tokove savremene srpske umetničke scene, gde su zastupljeni pojedini izrazito uticajni i značajni savremeni autori. Redovnom i planskom nabavkom muzejskog materijala, zbirke i kolekcije muzeja postaju bogatije, a time stvaramo uslove za bolje razumevanje prošlosti, kao i jasniju percepciju društva u kome živimo. Zbirke komuniciraju na nivou od stručne javnosti ka posetiocima muzeja, kada se kroz model publikovanja materijala i medijsku pažnju konstruiše svest o samoj kolekciji i značaju koji muzej zauzima u lokalnim i širim okvirima. Muzejska zbirka, stoga ostaje kao trajni zapis grada u kome nastaje i dokument koji svedoči o gradu, muzeju, ljudima koji su stvorili kulturni prostor grada, ali i zaposlenima u samoj ustanovi,” istakao je Igor Vokoun, direktor Narodne biblioteke i muzeja u Beloj Crkvi.

Ove godine Likovna zbirka Muzeja u Beloj Crkvi, zahvaljujući Ministarstvu kulture bogatija je za skulptoralnu instalaciju „Svet izvan slike“ autora Radoša Antonijevića. Rad čine dva osnovna segmenta: uramljeni crtež „Svet izvan slike“ izvedenu u tehnici akrila na kartonu koji prikazuje deo ljudske glave sa ustima iz kojih izlazi crni oblak, poput oblaka iz stripa u koji se upisuje dijalog i skulptura izvedena od poliestera „Mračni sadržaj jedne domaćice“. Ovi složeni prikazi problematizuju odnos vidljive i nevidljive stvarnosti, a rad je izlagan u galeriji „Novembar“ 2019. godine.

Radoš Antonijević je rođen u Pančevu 1969. godine. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 1997. godine, doktorsku tezu „Кorektivi oblika – vodič kroz skulptorske fenomene“ odbranio je na istom fakultetu 2014. godine. U zvanju vanrednog profesora na FLU radi od 2016. godine, dok je 2022. godine izabran za dekana. Radoš Antonijević preispituje medij skulpture i njegove granice, stvarajući umetnička dela koja problematizuju pitanja funkcije, materijalnosti i percepcije. Ova formalna istraživanja uvek su upletena u teme koje dodiruju neuralgične tačke života baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Njegovi umetnički radovi konfrontiraju funkciju i oblik i imaju epsku prirodu sa primesama komičnog i tragičnog u istoj slici.

Drugi otkupljeni rad je crtež „Кiša“ autora Nikole Velickog. Crtež je nastao 2021. godine u tehnici akril na papiru, dimenzija 250x150cm. Ovaj crtež velikog formata problematizuje odnos komunikacije savremenog društva na primeru pojedinca, analizirajući momenat junaka dečijeg detinjstva i transformacije iz junaka crtanog filma u ikonu popularne kulture. Predmet crteža je porodica Pepe Praseta koju zatiče kiša u momentu dok se nalaze u prirodi, na pikniku. Umetnik valorizuje ovu praseću porodicu u sistemu transformacije iz junaka crtanog filma u ikonu popularne kulture, ali uz potpuno odsustvo kolorita. Visoki kvalitet tehničkog pristupa u crtežu, ovoj temi pridodaje aspekt tumačenja jednog kulturološkog fenomena u sistem komunikacije savremene umetnosti. Rad je izlagan u Кulturnom centru Beograda, 2022. godine

Nikola Velicki je rođen u Nišu, 1983. godine. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2008. godine kod profesora Miodraga Mlađovića. Doktorirao je 2017. godine na istom fakultetu kod profesora Vladimira Venjaševića. Zaposlen je na Fakultetu likovnihumetnosti u Beogradu, kao docent na grafičkom odseku.

Putem konkursa za otkup umetničkih dela, u 2022. godini pribavljena su ova dva rada koja svedoče o utisku dvojice afirimisanih umetnika na globalno društvo u kome živimo. Radovi se ne mogu svrstati u socijalno angažovane, već društveno odgovorne, upućujući posmatraču poruku koja govori o njegovoj svakodnevici, ali i globalnom aspektu života.