Ekonomija   Najvažnije  

Poreska uprava Srbije objavila kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom januara

Poreska uprava Srbije objavila je kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom januara meseca a prema njemu prvi rok ističe 5. januara do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu i izveštaje o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.
Poreska uprava Srbije objavila kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom januara

FOTO: Ministarstvo finansija

Sledeći rok je 10. januar, do kada se podnosi poreska prijava i plaća porez na premije neživotnih osiguranja. kao i porez na dodatu vrednost (PDV) za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o PDV.

Ovog 16. januara ističe rok za izmirenje najvećeg broja obaveza i to za plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti, plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal prošle godine, plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec, te doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za prethodni mesec.