Ekonomija  

Raspisan konkurs za kredite Fonda za razvoj turističkim firmama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.
Raspisan konkurs za kredite Fonda za razvoj turističkim firmama

FOTO: Pixabay

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju firme i preduzetnici iz oblasti turizma, kao i poljoprivredna gazdinstva upisana u registar.

Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj preko kojeg se i realizuju kreditna sredstva, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2.000.000 dinara.

Rok otplate je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field” investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Zahtev za kredite dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, sa naznakom “Krediti za razvoj turizma”, putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.