Južni Banat   Vršac  

Parakvad VŠ: Saopštenje o Uredbi o energetski ugroženom kupcu

Prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu, ovaj status mogu steći i osobe koje imaju ostvareno pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i time ostvariti pravo na umanjenje mesečnog računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju, saopštilo je Udruženje Parakvad VŠ.
Parakvad VŠ: Saopštenje o Uredbi o energetski ugroženom kupcu

FOTO: Udruženje Parakvad VŠ

“Zahtev za utvrđivanje uslova za sticanje ovog statusa podnosi se organu lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne politike, prema mestu prebivališta, na Obrascu ZEUK1 koji lokalna samouprava objavljuje na svojim internet stranicama”, poručuju iz Udruženja Parakvad VŠ.

Korisnik uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, uz zahtev prilaže:
1. rešenje o stečenom pravu na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i
2. ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju.

“Ukoliko kupac nije vlasnik stambene jedinice u kojoj boravi, uz zahtev dostavlja i ugovor (o zakupu), odluku ili drugi dokument kojim se dokazuje pravni osnov po kome kupac boravi u stambenoj jedinici”, ističu u Udruženju Parakvad VŠ.

Udruženje Parakvad VŠ je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i nedobitno, okuplja osobe sa invaliditetom sa teritorije Republike Srbije. Osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicinske i socijalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.