Južni Banat   Društvo   Sport   Pančevo   Najvažnije  

Raspisan Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u Pančevu

Zainteresovane sportske organizacije i druga pravna i fizička lica, pozvao je gradonačelnik grada Pančeva, Aleksandar Stevanović, da svojim programima i projektima konkurišu za su/finansiranje svojih aktivnosti u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu u sledećim segmentima: - Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata; - Razvoj sporta.
Raspisan Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u Pančevu

FOTO: Grad Pančevo

Ciljevi poziva:

 • Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje
 • Zdravstvena prevencija građana
 • Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama
 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
 • Promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila
 • Socijalna integracija osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti
 • Sistemsko unapređivanje  sporta na teritoriji grada Pančeva
 • Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta

Predmet su/finansiranja programa i projekta

 • Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u  naseljenim mestima
 • Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva
 • Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva
 • Programi i projekti  koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva
 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
 • Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Sredstva za su/finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2023. godinu.

Rok za predaju  dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu  je do 30. novembra 2023. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2023. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i Razvoj sporta.