Južni Banat   Bela Crkva   Društvo   Najvažnije  

Odbornici SO Bela Crkva usvojili planove rada javnih preduzeća i ustanova

Skupština opštine Bela Crkva održala je dvadesetu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima su bile tri tačke dnevnog reda.
Odbornici SO Bela Crkva usvojili planove rada javnih preduzeća i ustanova

FOTO: Opština Bela Crkva

Nakon usvajanja predloga odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta optine Bela Crkva, prešlo se na razmatranje planova poslovanja za 2023. godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Bela Crkva.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost usvojenih planova rada za 2023. godinu, kako bi sva javna preduzeća i ustanove krenuli u realizaciju planiranih aktivnosti.

„Usvajanje planova za sva preduzeća i ustanove od strane Skupštine opštine Bela Crkva je neophodno – bez toga ne bi mogli da realizuju svoje planirane aktivnosti i da koriste sredstva koja su im opredeljena budžetom opštine za 2023. godinu“ – naglasio je Alekisć.

Odbornici su usvojili i predlog kadrovskog plana Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2023. godinu.