Južni Banat   Vršac   Ekologija   Najvažnije  

JKP "Drugi oktobar" Vršac : Sadnja novih stabala u Gradskom parku

U toku je faza sadnje novih stabala u Gradskom Parku u Vršcu, posle skoro 75 godina. Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode je uz odluku Grada Vršca, tokom prošlogodišnjih aktivnosti koje su obuhvatale sagledavanja zdravstvenog stanja stabala, planiranja i nabavke novih, došao do rešenja koje je rezultiralo ovu akciju sadnje. Oštećena stabla su uklonjena a pristupilo se sadnji novih sadnica i rekonstrukciji drvoreda u samom Parku.
JKP "Drugi oktobar" Vršac : Sadnja novih stabala u Gradskom parku

FOTO: Grad Vršаc

Posađeno je novih 148 a nažalost blo je neophodno ukloniti čak 56 stabala. Forme drvoreda po vrstama sadnica biće u potpunosti zadovoljene. Sadnja podrazumeva popunjavanje drvoreda istom vrstom oformljenih višegodišnjih sadnica visine od 7 do 9 metara i postavljanje osiguravajućih stubova.

Period u kome se vrši je pravovremen i meteorološke prilike idu na ruku vrednim radnicima Službe Zelenilo JKP Drugi oktobar, u kojoj ističu i zadovoljstvo planiranim radovima jer će dodatne aktivnosti na unapređenju izgleda Gradskog Parka trajati i u narednom periodu.