Srbija   Ekonomija   Društvo   Najvažnije  

NZS: Nezaposlenima po 300.000 dinara za započinjanje biznisa

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisaće tokom februara javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje, što je predviđeno nacrtom Akcionog plana za sprovođenje strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2023. godine. Ovaj vid finansijske podrške odnosi se na osobe koje se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
NZS:  Nezaposlenima po 300.000 dinara za započinjanje biznisa

FOTO: NZS

Iznos subvencije je sa početnih 250.000 dinara povećan za 50.000 dinara, tako da će jednokratni iznos od 300.000 dinara dobiti svi oni koji ispunjavaju navedene uslove.
Pomoć pri zapošljavanju od 330.000 dinara namenjen je za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Iz Nacionalne službe za zapošljavanje za Biznis.rs kažu da će javnim pozivima nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji će biti raspisani u 2023. godini preciznije biti definisani uslovi po kojima nezaposleno lice može ostvariti pravo na dodelu subvencije. Takođe, biće precizirano koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahteva, delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane, visina iznosa sredstava i druge informacije od značaja za učešće u programu.
“Tokom februara je planirano raspisivanje javnih poziva za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji će biti dostupni u besplatnoj elektronskoj publikaciji o zapošljavanju „Poslovi“, kao i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs u delu Konkursi NSZ”, naglašavaju naši sagovornici.

Pored javnih poziva koje raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje u toku kalendarske godine se raspisuju i javni pozivi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, kao i javni pozivi koje raspisuju lokalne samouprave uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje.

“U ovoj godini planirano je da pomoć za samozapošljavanje dobije 3.700 nezaposlenih lica, od kojih je 100 osoba sa invaliditetom”, ističu iz NSZ.

Najčešće delatnosti koje su do sada podržane subvencijama za samozapošljavanje su iz oblasti proizvodnje i proizvodnog zanatstva, uslužnog zanatstva i intelektualnih usluga.

Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje tokom cele godine organizuju i izvode dvodnevne obuke iz oblasti preduzetništva pod nazivom „Put do uspešnog preduzetnika“. Obuka ima za cilj da polaznicima omogući da provere opravdanost svoje poslovne ideje, sagledaju prednosti i rizike ulaska u privatni posao, da se informišu o postupku registracije delatnosti i aktuelnim zakonskim propisima, kao i da nauče da popune biznis plan.

Obuka obuhvata pet oblasti: osnove preduzetništva, pravni aspekt biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike, Biznis plan radionicu i informacije o ugovornim obavezama prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Preduzetnici koji su prethodnih godina dobili ovaj vid podrške savetuju da se pre prijave na konkurs napravi dobar biznis plan, a ovaj dokument nije nešto što treba sastavljati samo na početku nekog posla, već i u toku samog poslovanja.

Stručnjaci kažu da razlozi za pravljenje biznis plana mogu biti i uvođenje novog proizvoda u asortiman, ali da je ključ svega prvo ideja, a onda sve ono što se vrti oko nje. To se pre svega odnosi na ulaganja i troškove koje može da iziskuje poslovna ideja, a onda i na potencijalne prihode koji se mogu ostvariti.

Međutim, poslovni savetnici navode da treba biti obazriv i imati na umu i neke možda skrivene troškove koji nisu na prvi pogled očigledni, na primer gorivo za automobil ili popravke mašina. Treba biti pronicljiv, studiozan i realan.

„Firma već postoji, ali uvodite nešto novo? Napravite biznis plan. Sagledajte kako će to da utiče na prihode, troškove, da li će i kako da utiče na ostale proizvode i usluge koje imate.