Južni Banat   Alibunar   Servisna Informacija  

JKP "Univerzal": Naplata računa za komunalne usluge bez troškova provizije

Naplata računa za pružene komunalne usluge u januaru biće organizovane u:
JKP "Univerzal": Naplata računa za komunalne usluge bez troškova provizije

FOTO: JKP "Univezal" Alibunar

- Prostorijama MZ Iladža, petak (10.02.) i ponedeljak (13.02.) od 7:30h do 14:30h;
- Prostorijama MZ Dobrica, petak (10.02.) i ponedeljak (13.02.) od 7:30h do 14:30h;
- Prostorijama MZ Nikolinci, petak (10.02.) i ponedeljak (13.02.) od 7:30h do 14:30h;
- Prostorijama MZ Lokve, petak (10.02.) i ponedeljak (13.02.) od 7:30h do 14:30h;
- Prostorijama MZ Janošik, petak (10.02.) i ponedeljak (13.02.) od 7:30h do 14:30h.

Uplatom računa na blagajni JKP "Univerzal" Alibunar, izbegavate dodatne troškove provizije.