Južni Banat   Alibunar   Društvo   Najvažnije  

Alibunar: Potpisani ugovori o finansiranju programa sportskih organizacija

Opština Alibunar potpisala je ugovore o finansiranju programa sportskih organizacija sa teritorije ove opštine.
Alibunar: Potpisani ugovori o finansiranju programa sportskih organizacija

FOTO: Opština Alibunar

Potpisivanju ugovora prisustvovao je pomoćnik predsednika opštine Željko Radovanović i Generalni sekretar Sportskog savaza, Davor Petrović, kao i predstavnici sportskih organizacija i klubova sa teritorije opštine Alibunar.

Prisutnima se obratio pomoćnik predsednika opštine, Željko Radovanović poželevši im puno sportskih uspeha u ovoj takmičarskoj godini, kao i da dostojno reprezentuju opštinu Alibunar na sportskim takmičenjima.

Radovanović je posebno naglasio značaj i ulogu Opštine i sportskih klubova u razvoju i unapređenju sporta i sportskog duha kod mladih. Takođe, istakao je da je zahvaljujući uštedama u budžetu opštine, racionalnom trošenju budžetskih sredstava, opštinsko rukovodstvo uspelo da značajno poveća budžetska sredstva opredeljena za sport i omladinu, te ona ove godine iznose 27.000.000,00 dinara.

Generalni sekretar Sportskog saveza, Davor Petrović istakao je značaj popularizacije i razvoja školskog sporta, pritom naglašivši uspešnu saradnju sa direktorima škola na teritoriji opštine Alibunar, te da su za programe razvoja školskog sporta izdvojena značajna sredstva iz budžeta lokalne samouprave.

Pomoćnik predsednika opštine, Željko Radovanović naglasio je ugovornu obavezu sportskih klubova vezanu za zakonito trošenje budžetskih sredstva, njihovu aktivnu ulogu u afirmisanju, razvoju i unapredjenju sporta posebno kod mladih.

Zajednička konstatacija prisutnih bila je da sa realizacijom programa u oblasti sporta, klubovi i sportske organizacije na najbolji način doprinose ostvarivanju interesa i potreba gradjana u oblasti sporta na teritoriji opstine Alibunar.