Ekonomija   Najvažnije  

Vlada Srbije usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Program za suzbijanje sive ekonomije za period 2023 – 2025. godine, sa ciljem da se njen udeo u ukupnoj privrednoj aktivnosti u Srbiji smanji i na tržištu svede na najniži mogući nivo.
Vlada Srbije usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije

FOTO: Vlada Republike Srbije

Kako se podseća u saopštenju, borba protiv sive ekonomije jedan od prioriteta Vlade, a program je donet kako bi se što pre počelo sa sprovođenjem predviđenih aktivnosti i mera na njenom suzbijanju.

Zato, kako se dodaje, pristupanje rešavanju ovog društvenog izazova zahteva korišćenje aktivnih i sistemskih mera javnih politika.

Posledice sive ekonomije su brojne, a među najznačajnije spadaju nelojalna konkurencija, smanjeno poverenje u institucije sistema, usporavanje privrednog rasta, manja efikasnost u naplati javnih prihoda i posledično niži kvalitet javnih usluga koje država pruža privredi i građanima, ističe se u saopštenju.

Članovi Vlade su, takođe, doneli Odluku o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije, u čijem sastavu su resorni ministri, rukovodioci državnih organa, stručni saradnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, Gorske službe spasavanja, direktori javnih preduzeća u oblasti saobraćaja, šumarstva, vodoprivrede, elektroprivrede, kao i rukovodioci drugih organa, posebnih organizacija, organizacija i ustanova u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti zaštite i spasavanja.

Na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Krov 2023”, čijom realizacijom bi se Komesarijatu za izbeglice i migracije obezbedila sredstva za finansiranje kupovine do 10 seoskih domaćinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji.

Doplatna marka će biti izdata u periodu od 27. marta do 9. aprila 2023. godine u tiražu od 1,5 milion komada u apoenu od 10 dinara, tako da će pri prodaji ukupnor tiraža biti moguće da se ostvari bruto iznos od 15 miliona dinara.

Očekuje se da Srbija ove godine dostigne privredni rast od 2,5 odsto