Južni Banat   Plandište   Društvo  

Plandište: JP "Polet" uspešno sanira prečistač otpadnih voda

Javno preduzeće "Polet" intenzivno radi na razvoju i sprovođenje kampanje za očuvanje i zaštitu životne sredine, očuvanje komunalne infrastrukture i razvoj i unapređenje sistema za prečišćavanje otpadnih voda.
Plandište: JP "Polet" uspešno sanira prečistač otpadnih voda

FOTO: JKP "Polet" Plandište

Kampanja pod nazivom “WC šolja nije kanta za otpatke” pokrenuta je sa ciljem da informiše građane o svim štetnim efektima koji mogu da nastanu nesavesnim i neodgovornim bacanjem otpadaka u kanalizacionu mrežu.

- Ova kampanja će u narednom periodu dobiti na intenzitetu obzirom na porast aktivnosti nesavesnih građana koji su tokom prethodnog perioda direktno uticali na nastanak štete na radu prečistača otpadnih voda u Plandištu. Inspekcijskim nadzorom radnika JP Polet Plandište i nadležnih inspekcija lokalne samouprave utvrđeno je da je na predkomorama bazena pronađena velika količina otpadnog prerađenog ulja. Toliko količina štetnih ostataka prerađenog ulja i hidrauličnog ulja nije pronađena u poslednjih 10 godina u bazenima, što je za posledicu imalo prestanak rada pumpi za prečišćavanje otpadnih voda, čime je nanesena direktna šteta JP Polet Plandište, izjavio je direktor JP Polet, Miroslav Petrović.

Bacanjem odpadaka, najlon kesi, vlažnih maramica, motornih ulja, ostataka hrane i ostalog habastog smeća dodatno opterećuje pumpe za prečišćavanje otpadnih voda, čime se uzrokuju češći i veći kvarovi i time onemogućava nesmetan rad sistema za prečišćavanje otpadnih voda.