Srbija   Društvo  

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju romske populacije održan u Beogradu

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju romske populacije održan u Beogradu

FOTO: printscreen/youtube/RTV PA

Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja održan je u Beogradu.

Na konferenciji su predstavljene preporuke koje su razvijene u cilju unapređenja postojećih praksi i politika relevantnih za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Vlada Srbije vodi odgovornu politiku u svim segmentima društva, izjavio je Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov. Takva politika će, navodi ministar,  dovesti do postepenog, ali sigurnog i trajnog eliminisanja društvene nejednakosti i siromaštva romske zajednice.

U ovu akciju je uključeno odMinistarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna od 2019. godine što je rezultiralo brojnim zajedničkim aktivnostima koje su uspešno realizovane. Jedna od njih je ekspertska podrška za paket mera za Rome, ali i izrada akcionog plana.

Preporuke na Nacionalnom dijalogu bi trebalo da doprinesu efikasnom sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja do 2030. godine odnoseći se na pojedina sistemska rešenja u vezi sa poboljšanjem položaja pripadnika ove ranjive grupe na tržištu rada, primerima dobre prakse kao i preporukama za izmenu pravnog i strateškog okvira.