Južni Banat   Kovačica   Društvo  

Objavljeni rezultati konkursa "Šta znaš o saobraćaju" u Kovačici

Objavljeni rezultati konkursa "Šta znaš o saobraćaju" u Kovačici

FOTO: Opština Kovačica

Savet za bezbednost u saobraćaju Opštine Kovačica realizovao je takmičenje "Šta znaš o saobraćaju". Ove godine je pristiglo 75 radova.
Taj broj svedoči o tome da je interesovanje za ovaj konkurs sve veće a sami tim povećan je i nivo znanja dece iz oblasti bezbednosti saobraćaja, što je jedan od najvažnijih ciljeva rada Saveta.

O kategorizaciji radova odlučivala je tročlana Komisija delegirana od strane Saveta za bezbednost u saobraćaju, i to Marijana Meliš, pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Nataša Kostić, ovlašćeno lice ispred PU Kolibri i Zuzana Kotvaš, član Saveta.

Nagrade po konkursu: Šta znaš o saobraćaju

Specijalna nagrada

Nauči i znaj pa bezbedno u saobraćaj

Aleksandra, Jermina,Helena, Larisa, Sara, Ivan, Božidar, Saša, Boris, Trajan, Zlatko učenici III-3 OŠ Sveti Georgije Uzdin

Mentor: Tatjana Romanov

Kolektivne nagrade

Kategorija: likovni radovi- predškolci:

I nagrada -P.U. Kolibri P.J. Debeljača 6 godina

Mentor: Marina Čaki

II nagrada – P.U. Kolibri P.J. Kovačica 6 godina

Mentori: Ana Sabo i Ana Cicka

III nagrada – P.U. Kolibri P.J. Debeljača 6 godina

Fekete Leonora i Helena

Mentor: Erika Gašpar

Pojedinačne nagrade:

Kategorija likovni radovi- niži razredi:

I nagrada – Anja Lazić III-3 O.Š. Mlada Pokolenja Kovačica

II nagrada – Minja Kozlovački III-1 O.Š. Stevica Jovaović Pančevo

III nagrada – Sofija Erdeljan I-3 O.Š. Moša Pijade Debeljača

Kategorija : likovni radovi -predškolci:

I nagrada – Nina Poljak 6 godina- P.U. Kolibri P.J. Kovačica

mentori : Ana Sabo i Ana Cicka

II nagrada – Bujdošo Ženi 6 godina – P.U. Kolibri P.J. Debeljača

mentor: Erika Gašpar

III nagrada – Novak Ranđelović 6 godina – P.U. Kolibri P.J. Padina

Mentor: Marina Galas i Marija Matulja

Kategorija literarni rad:

I nagrada-Dunja Zakić V razred O.Š. Mihajlo Pupin Idvor

Datum dodele nagrada biće objavljen naknadno.