Ekonomija   Društvo   Najvažnije  

AP Vojvodina: Bespovratno 9 miliona dinara za organsku proizvodnju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2023. godini.
AP Vojvodina: Bespovratno 9 miliona dinara za organsku proizvodnju

FOTO: Piqsels

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 9.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2023. godine.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.04.2023. godine.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.