Južni Banat   Srbija   Društvo   Najvažnije  

Počeo upis đaka prvaka u osnovne škole

Ministarstvo prosvete obaveštava roditelje, kao i druge zakonske zastupnike budućih đaka prvaka da je počeo upis u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno, kao i svake godine, traje od početka aprila do kraja maja. Ministar prosvete Branko Ružić poželeo je svim budućim prvacima dobrodošlicu u škole, a roditeljima poručio da su se Ministarstvo na čijem je čelu i Vlada Srbije potrudili da sam proces upisa olakšaju time što je digitalizovan. Prema njegovim rečima, cilj je da se omogućiroditeljima da im fokus bude na deci i njihovoj pripremi, a ne na prikupljanju dokumentacije, uverenja i slično. On je dodao da je osnovno obrazovanje obavezno i da u školama ima dovoljno mesta za sve prvake.
Počeo upis đaka prvaka u osnovne škole

FOTO: Pixabay

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Upis u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu, obavezan je za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2016. godine do 28. februara 2017. godine, a za prevremeni upis mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2017. godine.
Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici i ove godine mogu da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred elektronskim putem na portalu eUprava pokretanjem usluge eZakazivanje. Ova usluga je dostupna na srpskom, kao i na jezicima nacionalnih manjina i roditelj nije u obavezi da podnosi nijedan dokument, izuzev izveštaja lekara ukoliko je lekarski pregled obavljen u privatnoj ambulanti.
Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.
Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev koji su roditelji podneli do 1. februara. Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.
Više od 65 hiljada dece stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole u 2023/2024. godini, što je neznatno više u odnosu na prethodnu godinu. Broj redovnih matičnih osnovnih škola u obrazovnom sistemu je 1.148 osnovnih škola.