Južni Banat   Srbija   Društvo   Hronika   Najvažnije  

MUP apeluje na vlasnike da oružje drže zaključano, najavljuje kontrole

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na sve vlasnike da oružje drže savesno, zaključano u sefovima, kasama ili ormarima, tako da bude nedostupno neovlašćenim licima, a posebno deci. MUP apelovalo i da vlasnici oružja provere da li je ono nenapunjeno, odnosno odvojeno od municije, kao i da ključeve ili šifre od kasa, sefova i ormara u kojima drže oružje, učine nedostupnim drugim licima, posebno deci.
MUP apeluje na vlasnike da oružje drže zaključano, najavljuje kontrole

FOTO: MUP

U saopštenju se navodi da će MUP u narednom periodu preduzeti sve mere kako bi se neposrednom kontrolom na adresi prijavljenog prebivališta vlasnika oružja utvrdilo da li vlasnici drže oružje u skladu sa važećim propisima, tj. razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima. Vlasnicima oružja za koje se kontrolom utvrdi da oružje čuvaju nesavesno, tako da može doći u posed neovlašćenih lica i ugroziti bezbednost ljudi, oružje će biti oduzeto i podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o oružju i municiji.