Ekologija   Najvažnije  

ŠG „Banat“: Završeno pošumljavanje više od 717 hektara

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je sadnjom sadnica hrasta lužnjaka i topole u poslednjoj nedelji aprila završilo radove na obnovi šuma i pošumljavaju, za ovu sezonu.
ŠG „Banat“: Završeno pošumljavanje više od 717 hektara

FOTO: Piqsels

Ukupan plan obnove šuma, pošumljavanja, popunjavanja, ponovnog pošumljavanja i vegetativne obnove je iznosio 2.397,38 hektara, a radovi su realizovani na 2.228,97 hektara i tom prilikom je zasađeno ukupno 957.975 sadnica hrasta lužnjaka, topole, vrbe, bagrema i crnog bora proizvodenih u JP „Vojvodinašume“.

Uvažavajući činjenicu da setva semena hrasta lužnjaka nije izvršena, jer već tri godine za redom nije bilo uroda kod ove plemenite vrste tvrdih lišćara, a žir koji je čuvan u hladnjači potrošen je pre dve godine sa jedne, i nemogućnost da se u kontinuitetu zbog izlivanja reka Dunava, Save i Tamiša vrše poslovi na lokacijama u Banatu i Sremu sa druge strane, može se reći da je sezona bila više nego uspešna.

Skoro 400 hektara površine koja je pripremljena, a nije pošumljena iz navedenih razloga, biće održavana do jesenje sezone 2023. godine, kada će uslediti setva i sadnja.

Usled negativnih uticaja biotičke i abiotičke prirode, do sušenja je došlo u svim šumskim gazdinstvima. Najveći obim radova je ostvaren u Š.G. „Banat“ – Pančevo (154,71 ha), zatim u Š.G. „Sremska Mitrovica“ (129,43 ha), Š.G. „Sombor“ (88,90 ha) i Š.G. „Novi Sad“ (84,79 ha). Na delovima površine gde je opstalo manje od 60% posađenih sadnica, vrši se ponovno pošumljavanje. U tom smislu je na nivou celog Preduzeća ovaj vid rada izvršen na 301,80 hektara.

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ i u medijima promoviše značaj pošumljavanja, očekujući podršku svih zainteresovanih subjekata koji prepoznaju ovu aktivnost kao jednu od najvažnijih za očuvanje zdravih uslova za život. Ovaj inače sezonski posao, u direktnoj je zavisnosti od vremenskih uslova, tako da za relativno kratak period treba obezbediti dovoljan broj kvalitetnih radnika.