Južni Banat   Vršac   Servisna Informacija  

Vršac: Počinje monitoring krpelja i larvi komaraca

Grad Vršac obaveštava javnost da će se u narednom periodu vršiti redovan monitoring krpelja i larvi komaraca i na osnovu toga sprovodiće se njihovo suzbijanje.
Vršac: Počinje monitoring krpelja i larvi komaraca

FOTO: Piqsels

Suzbijanje larvi komaraca će se vršiti na vodenim površinama u urbanim delovima grada Vršca i naseljenog mesta Pavliš, biološkim preparatom na bazi Bacillus thuringiensis var. Israelensis, u skladu sa rešenjem nadležnog organa, kojim se odobrava upotreba i korišćenje sredstva za tretiranje, kao i uputstvom za upotrebu i primenu i koji nije opasan za ljude, životinje, pčele i ostali živi svet.

Tretman će trajati do kraja avgusta meseca.

Monitoring i tretman suzbijanja krpeljia vršiće se u toku perioda maj-jun kada se stvore povoljni meteorološki uslovi biocidnim preparatom na bazi lambda cihalotrina, u skladu sa rešenjem nadležnog organa, kojim se odobrava upotreba i korišćenje sredstva za tretiranje, kao i uputstvom za upotrebu i primenu odgovarajućih mera sa smanjenje rizika u dozi koja nije opasna za pčele, domaće životinje i ostali živi svet.

Monitoring i suzbijanje krpelja će se vršiti na javnim zelenim površinama (parkovi i izletišta) na teritoriji grada Vršca, aplikacijom LV uređaja sa zemlje.