Južni Banat   Vršac   Društvo   Najvažnije  

Vršac: Otvorena vrata Vazduhoplovne akademije 27. maja

Vazduhoplovna akademija, u subotu 27. maja, od 10 do 14 časova, u Nacionalnom trening centru u Vršcu, organizuje Dan otvorenih vrata.
Vršac: Otvorena vrata Vazduhoplovne akademije 27. maja

FOTO: Vazduhoplovna akademija Vršac

Oni pozivaju sve zainteresovane učenike osnovnih i srednjih škola da prisustvuju promociji jedne od najpresnižnijih škola u Srbiji i da se upoznaju sa kapacitetima i ponudom obuka.

Vazduhoplovna akademija osnovana je u skladu sa potrebama triju kompanija iz sektora vazduhoplovne industrije, MTU Maintenance Serbia, Air SERBIA i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

Kompanije MTU Maintenance Serbia, Air SERBIA i Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, potpisale su sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 05.08.2021. godine Memorandum o saradnji na razvoju dualnog modela studija u visokom obrazovanju u vazduhoplovstvu.

Tri studijska programa po dualnom modelu studija u visokom obrazovanju kreirana su u saradnji sa ove tri kompanije u skladu sa standardima EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Eksterna nastavna baza na aerodromu Vršac u kojoj će se realizovati praktični deo nastave predstavlja jedan od najboljih trening centara u regionu.