Južni Banat   Kovin   Društvo   Najvažnije  

SBPB Kovin: Priznanja medicinski sestrama i tehničarima

Poster prezentacija sa temom “Šizofrenija, nega pacijenta“, čiji su autori Nataša Stojaković i Tamara Radić, medicinske sestre Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Kovin“, proglašena je za najbolju na XII Kongresu Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, koji je održan od 15. do 18. maja 2023. godine na Kopaoniku. U istoj kategoriji, rad koleginica Tamare Petrović i Anđelije Nikolić sa temom “Dekubitus“ je osvojio 3. mesto.
SBPB Kovin: Priznanja medicinski sestrama i tehničarima

FOTO: SBPB Kovin

Poštujući kriterijume o načinu pisanja i izlaganja stručnog rada, komisija je izdvojila najbolje video prezentacije na Kongresu i drugo mesto osvojili su naši zaposleni Jasmina Milićević, viša medicinska sestra i Milan Dumić, viši medicinski tehničar sa video prezentacijom “Položaj psihijatrijskog bolesnika u društvu i problem stigmatizacije“.

U okviru plenarnih tematika, doktorke iz kovinske bolnice, dr Danka Kostadinović, spec. neurologije, dr Aleksandra Gavrilović, spec. psihijatrije i dr Biljana Olćan, spec. psihijatrije imale su čast i zadovoljstvo da predstave svoje radove kroz predavanja i interaktivne prezentacije iz sledećih oblasti:
1. dr Danka Kostadinović, spec. neurologije, “Migrena“
2. dr Aleksandra Gavrilović, spec. psihijatrije, “Urgentna stanja u psihijatriji“
3. dr Biljana Olćan, spec. psihijatrije, “Shizophrenia”

Radovi medicinskih sestara/tehničara Specijalne bolnice “Kovin“ predstavljeni su kroz tri video prezentacije:
1. ms Jana Pantović: “Komunikacijske veštine medicinskog osoblja sa porodicom pacijenata“
2. mt Dušan Stojković i mt Đuro Jović: “Postupci i intervencije kod urgentnih stanja u psihijatriji“
3. Miloš Vuković, viši radni terapeut: “Radna terapija u Srbiji – prošlost, sadašnjost i budućnost“.

Poster prezentacije imale su Jelena Blagojević, medicinska sestra i Sonja Krnjaić, viša medicinska sestra iz SBPB “Kovin“ sa temom “Demencije“.

Osim izlaganja na sekcijama na kojima su učestvovali, medicinske sestre i tehničari Specijalne bolnice “Kovin“ su posećivali i druga predavanja tako stičući potrebna znanja vezana za struku. Razmenjena su iskustva sa drugim kolegama i koleginicama, govorilo se o inovacijama u sestrinskom delu zdravstvene delatnosti, a i podsetilo se na ono što se i danas primenjuje u praksi.