Južni Banat   Opovo   Društvo  

Popis stanovništva: Ključan demografski izazov Opova

Prema podacima popisa 2022. godine Republičkog zavoda za statistiku opština Opovo ima 9462 stanovnika što je u poređenju sa popisom iz 2011. godinom kada je imala 10440 stanovnika, manje za 978 stanovnika. Faktori koji su uticali na smanjenje broja stanovnika su višedecenijski trendovi negativnog prirodnog priraštaja i iseljavanje.
Popis stanovništva:  Ključan demografski izazov Opova

Prema popisu 2022. godine. broj stanovnika po nasenjima u opštini Opovo je: Baranda (1399), Opovo (4147), Sakule (1629) i Sefkerin (2287). Kada poredimo podatke po naseljima iz 2011. godine došlo je do pada u svim naseljima prema popisu iz 2011. godine: Baranda (1544), Opovo (4527), Sakule (1847) i Sefkerin (2522).

Sa jedne strane istorijski nizak nivo rađanja, i sa druge civilizacijski procesi koji vode ka trijumfu zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih mera koje utiču na produžetak životnog veka, doveli su do dubokih i dugoročnih promena starostne strukture.

Proces starenja zahvatio je sve države u razvoju, Srbija je prema popisu Republičkog zavoda za statistku 2022. godina ušla duboko u proces demografskog starenja. Prosečna starost za Srbiju je 43,85, prema polu za muškarce 42,43 i žene 45,19. Procesi starenja stanovništva koji su zahvatili Srbiju nisu zaobišli ni opštinu Opovo prosečna starost 43,44 i prema polu muškarci 42,15, žene 44,73. Pokazatelj koji će prestavljati sve veći izazov za ekonomiju opštine Opovo jeste udeo stanovništva starijih od 65 godina 21,75 %, što će reći da je svaki 5 stanovnik Opova staiji od 65 godina.

Opština Opovo se nalazi u dubokoj demografskoj starosti, ekonomski, zdravstveni i socijalni izazovi koji su pred njom dovešće do uvođenja novih populacionih politika koji će morati da odgovore procesima koji direktno utiču na razvoj opštine Opovo.

Izvor: Glas Opova