Južni Banat   Plandište   Društvo  

Plandište: Održana 24. sednica Skupštine opštine

Odbornici Skupštine opštine Plandište u toku svog 24. redovnog zasedanja raspravljali su o 13 tačaka dnevnog reda. Predsednik lokalnog parlamenta Ljubomir Rakić otvorio je sednicu na kojoj je prisustvovalo 12 odbornika.
Plandište: Održana 24. sednica Skupštine opštine

FOTO: Opština Plandište

Odbornici su prvo razmatari Predlog Odluke o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine opštine Plandište a zatim i predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta i državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe, predlog Godišnjeg plana zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište.predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda.

U daljem radu odbornici SO Plandište razmatrali su i usvojili predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove, Programa održavanja javnih površina za 2023. godinu, Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2023. godinu, Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar-decembar 2022. godine kao i predloge Rešenja o utvrđivanju prestanka prava doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i pravo na izdavanje o smrti. Predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i pravo na izdavanje potvrde o smrti, predlog Rešenja o visini naknade za rad predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište i Narodne biblioteke Plandište, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta narodne biblioteke Plandištze i predlog Rešenja o davanju ovlašćenja za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Opštine Plandište.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda razmatrana su tekuća pitanja.

Skupština opštine Plandište je sve odluke usvojila jednoglasnim glasanjem svih prisutnih odbornika.