Južni Banat   Plandište   Društvo   Najvažnije  

Plandište: Usvojen predlog liste studenata koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć

Plandište: Usvojen predlog liste studenata koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć

FOTO: Opština Plandište

Komisija za izbor najboljih studenata koju je imenovalo opštinsko veće opštine Plandište na svojoj redovnoj sednici usvojila je predlog liste kandidata za najbolje studente na teritoriji opštine Plandište, a sve na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente i Odluke o budžetu opštine Plandište.

Svi studenti koji su tokom dosadašnjeg školovanja ostvarili prosek ocena od najmanje 8.5, ostvarili su pravo da konkurišu za dodelu novčanih sredstava za najuspešnije studente.
 
Pravo na novčanu pomoć imaju studenti osnovnih studija, master i doktorskih studija. 

Predlog liste kandidata nalazi se na linkovima:
 
https://plandiste-opstina.rs/wp-content/uploads/2023/05/Predlog-liste.pdf
 
https://plandiste-opstina.rs/43814-2/