Južni Banat   Alibunar   Društvo   Najvažnije  

Opština Alibunar: Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana za 2023. godinu

Opštinsko veće opštine Alibunar je na sednici od 31. maja 2023. godine raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2023. godinu.
Opština Alibunar: Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana za 2023. godinu

FOTO: Opština Alibunar

Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 3,8 miliona dinara, od čega za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 3 miliona, a za dnevne usluge u zajednici u oblasti socijalne i dečje zaštite 800.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Alibunar, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Alibunar kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Nevladina organizacija mora obezbediti učešće od najmanje 10% od ukupne vrednosti projekta.

Jedno udruženje može učestvovati samo sa jednim predlogom projekta.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po prijavi je 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ”Službenom listu opštine Alibunar”, što znači da je rok za podnošenje prijava je od prvog do dvadesetog juna 2023. godine.

Obrasci se mogu preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Alibunar, odeljak ”Oglasi i konkursi”.