Južni Banat   Alibunar   Društvo   Najvažnije  

Alibunar: Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih organizacija

Opštinsko veće opštine Alibunar je na sednici od 31. maja 2023. godine raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2023. godinu.
Alibunar: Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih organizacija

FOTO: Opština Alibunar

Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 4 miliona dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se crkvama i verskim organizacijama koje su upisane u Registar crkava i verskih zajednica koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za poslove vera, a koje deluju na teritoriji opštine Alibunar. Putem konkursa dodeljuje se 100% od planiranih i raspoloživih sredstava u budžetu opštine na godišnjem nivou, od kojih se za graditeljsku delatnost dodeljuje 90%, a za ostale namene 10% planiranih i raspoloživih sredstava.

Crkve i verske zajednice mogu učestovati sa najviše dve prijave, a sredstva iz budžeta opštine Alibunar dodeljuju se za sufinansiranje jednog programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ”Službenom listu opštine Alibunar”, što znači da je rok za podnošenje prijava je od prvog do dvadesetog juna 2023. godine.

Obrasci se mogu preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Alibunar.