Južni Banat   Kovačica   Društvo   Najvažnije  

Uzdin: Osnovna škola „Sveti Georgije“ nagrađena na konkursu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Pokrajina Vojvodina, Grad Novi Sad, Javno preduzeće „Vojvodinašume“ i Pokret gorana Vojvodine intenzivno su sarađivali kako bi se program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ uspešno realizovao u svom 14. ciklusu.
Uzdin: Osnovna škola „Sveti Georgije“ nagrađena na konkursu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

FOTO: OŠ "Sveti Georgije" Uzdin

Program se realizovao u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama nizom aktivnosti, kao što su kreativne radionice, uređenje i ozelenjavanje vrtića i škola, prikupljanje sekundarnih sirovina i učenje o recikliranju i kompostiranju, organizovanje ekoloških kutaka i sekcija. U njemu su učestvovala deca i učenici sa svojim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima, a cilj je podizanje svesti i lične brige o životnoj sredini.