Južni Banat   Pančevo   Pančevo   Najvažnije  

Sednica Skupštine grada Pančeva 5. juna

Sednica Skupštine grada Pančeva 5. juna

FOTO: Grad Pančevo

Sednica Skupštine grada Pančeva zakazana je za 5. jun u 10 sati. Odbornici će se izjasniti o Predlogu Srednjoročnog plana grada Pančeva u 2023 – 2025.

Pred odbornicima će se naći Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa Vetroelektrana na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu, kao i Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane WV NBT wind 1.

Odbornici će razmatrati i Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene, Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu, Godišnji izveštaj o realizaciji Plana javnog zdravlja grada Pančeva za 2022. godinu; Predlog plana javnog zdravlja grada Pančeva za 2023. godinu; Izveštaj o radu Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2022. godinu i Predlog godišnjeg plana rada Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2023. godinu.

Odbornici će se izjasniti o izveštajima o radu ustanova kulture u gradu Pančeva i naseljenim mestima za 2022. godinu, kao i o Predlogu odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.