Južni Banat   Alibunar   Društvo   Najvažnije  

Opština Alibunar: Obaveštenje za poljoprivrednike

Opština Alibunar: Obaveštenje za poljoprivrednike

FOTO: Opština Alibunar

1. Obaveštavaju se lica koja, bez pravnog osnova, koriste državno poljoprivredno zemljište na teritoriji Opštine Alibunar, da će se pristupiti skidanju useva ukoliko ne plate naknadu za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta.
 

2. Pozivaju se lica, koja bez pravnog osnova, koriste državno poljoprivredno zemljište na teritoriji Opštine Alibunar, da se prijave Poljočuvarskoj službi opštine Alibunar radi evidentiranja parcele, na osnovu čega će biti utvrđena naknada za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Plaćanjem naknade lica koja, bez pravnog osnova, koriste državno poljoprivredno zemljište na teritoriji Opštine Alibunar, biće izuzeta od skidanja useva.
 

3. Obaveštavaju se lica koja, bez pravnog osnova, koriste državno poljoprivredno zemljište na teritoriji Opštine Alibunar da im se zabranjuje skidanje useva bez plaćanja naknade za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta.
 

4. Na parcelama za koje je utvrđeno da se koriste bez pravnog osnova biće postavljeno obaveštenje o zabrani skidanja useva i uputsvo o plaćanju naknada za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta, a koje će postaviti JKP Univerzal-Poljočuvarska služba.
 

5. Ovo Obaveštenje biće istaknuto na internet stranici Opštine Alibunar, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar i na oglasnim tablama mesnih zajednica i mesnih kancelarija na teritoriji opštine Alibunar,
 

6. Za sva dodatna pitanja obratite se Poljočuvarskoj službi na broj telefona: 060/641 00 45 ili Opštinskoj upravi opštine Alibunar na broj 013/642-102.