Južni Banat   Kovin   Kultura   Društvo  

Monografija "Banatska vojna krajina (1764-1800)" predstavljena u biblioteci u Kovinu

Monografija "Banatska vojna krajina (1764-1800)" predstavljena u biblioteci u Kovinu

FOTO: Biblioteka "Vuk Karadžić", Kovin

Dr Jelena Ilić Mandić predstavila je u Kovinu monografiju „Banatska vojna krajina (1764–1800)“ u biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin.

Čitalačka publika mogla je da se upozna sa istorijskim osvrtom, teritorijalno-upravnom organizacijom, stanovništvom Banata u prvoj polovini 18.veka.

Autorka je istakla da knjiga obuhvata srazmerno veliki prostor – kako u srpskom, tako i rumunskom Banatu, a da je period kojim se bavi veći deo vreme vladavine Marije Terezije i Jozefa II. Istakla je i da je Banatska vojna krajina bila samo jedan od segmenata u sistemu Vojne granice koji se protezao od Jadrana do Karpata, a da su međudržavne prilike u tom delu Evrope odigrale važnu ulogu u njenom formiranju.

Izdavač knjige „Banatska vojna krajina (1764–1800)“ je Istorijski institut u Beogradu koje finansira Ministarstvo nauke. Ova doktorska disertacija je nagrađena nagradom Matice srpske za najbolju knjigu iz oblasti istoriografije za 2021. godinu ,,Ilarion Ruvarac“. Knjiga je dostupna u biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin.