Južni Banat   Društvo   Kovin   Najvažnije  

Predavanje „Prevencija nasilja i zloupotrebe alkohola i opojnih droga“ za đake u Kovinu

Pedstavnici Policijske stanice Kovin održali su predavanje na temu „Prevencija nasilja i zloupotrebe alkohola i opojnih droga“ u OŠ “Sava Maksimović“ u Mramorku učenicima viših razreda osnovne škole. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije tokom maja meseca organizovalo je niz ovakvih tematskih predavanja
Predavanje „Prevencija nasilja i zloupotrebe alkohola i opojnih droga“ za đake u Kovinu

FOTO: Opština Kovin

Osnovcima je predstavljeno značenje nasilja,  kao i u kojim vidovima se moze javiti  ali i kako i na koji način da reaguju i da prijave nasilje.

SOS brojevi:

– Linija za prijavu nasilja u školama: 0800/200-201
– Dečija linija: 116-111
– Linija za nestalu decu: 116-000
– Digitalno nasilje: www.pametnoibezbedno.gov.rs
– Linija za prijavu nasilja u porodici: 0800/100-600

Učenici su putem prezentacije dobili informacije da su droge supstance prirodnog ili sintetičkog porekla koje unete u organizam izazivaju psihičke i fizičke promene, a dugotrajnom zloupotrebom dovode do bolesti koja se naziva „narkomanija”, kao i do drugih ozbiljnih oboljenja. Alkohol je supstanca koja putem pića prekomernom upotrebom izaziva stanje opijenosti, usporava rad mozga, a kod većih količina i potpuni gubitak psihomotornih funkcija (hod,govor…).

Kontinuiranom zloupotrebom dovodi do bolesti koja se zove „alkoholizam”, kao i do drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Na predavanju učenici su se informisali  koje sve  zdravstvene probleme izaziva zloupotreba alkohola i opojnih droga: narušeno psihičko i fizičko zdravlje, otežano pamćenje, teškoće u koncentraciji, gubitak samokontrole, depresija, pojačana agresivnost, i drugi ozbiljni zdravstveni problemi (hepatitis, SIDA, bolesti jetre)… Društvene posledice: nefunkcionalna porodica, gubitak prijatelja, gubitak posla, rušenje društvenog ugleda i statusa… Kriminološke posledice: pod uticajem droge/alkohola, mogu se vršiti različita krivična dela i prekršaji…

Osnovci su  bili veoma zainteresovani i pomno su pratili predavanje  predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.