Južni Banat   Društvo   Alibunar   Najvažnije  

Alibunar: Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija

Opštinsko veće opštine Alibunar je na sednici od 31. maja 2023. godine raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2023. godinu. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 3,8 miliona dinara, od čega za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 3 miliona, a za dnevne usluge u zajednici u oblasti socijalne i dečje zaštite 800.000 dinara.
Alibunar:  Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija

FOTO: Opština Alibunar

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Alibunar, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Alibunar kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Nevladina organizacija mora obezbediti učešće od najmanje 10% od ukupne vrednosti projekta.

Jedno udruženje može učestvovati samo sa jednim predlogom projekta.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po prijavi je 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ”Službenom listu opštine Alibunar”, što znači da je rok za podnošenje prijava je od prvog do dvadesetog juna 2023. godine.