Južni Banat   Društvo   Alibunar  

Raspisan konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u Alibunaru

Opštinsko veće opštine Alibunar je na sednici od 31. maja 2023. godine raspisalo Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2023. godinu.
Raspisan konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u Alibunaru

FOTO: Opština Alibunar

Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 4 miliona dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se crkvama i verskim organizacijama koje su upisane u Registar crkava i verskih zajednica koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za poslove vera, a koje deluju na teritoriji opštine Alibunar. Putem konkursa dodeljuje se 100% od planiranih i raspoloživih sredstava u budžetu opštine na godišnjem nivou, od kojih se za graditeljsku delatnost dodeljuje 90%, a za ostale namene 10% planiranih i raspoloživih sredstava.

Crkve i verske zajednice mogu učestovati sa najviše dve prijave, a sredstva iz budžeta opštine Alibunar dodeljuju se za sufinansiranje jednog programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ”Službenom listu opštine Alibunar”, što znači da je rok za podnošenje prijava je od prvog do dvadesetog juna 2023. godine.

Obrasci se mogu preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Alibunar, odeljak ”Oglasi i konkursi”.