Južni Banat   Društvo   Opovo   Ekologija  

Javna rasprava o dokumentima o zaštiti prirode u Opovu

U okviru javnog uvida o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ koji je trajao od 20. maja do 5. juna, u velikoj sali Kulturnog centra Opovo održana je javna rasprava o dokumentima o zaštiti koju su prezentovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.
Javna rasprava o dokumentima o zaštiti prirode u Opovu

FOTO: Glas Opova

Na javnoj raspravi su učestvovala fizička i pravna lica, među kojima su bili predstavnici Ribolovačkog saveza Vojvodine, Udruženja sportskih ribolovaca „Linjak“ Opovo, Lovačkog udruženja Opovo i Šumske uprave Opovo (Šumsko gazdinstvo Banat – Vojvodinašume).Biolog Marko Tucakov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode je u okviru prezentacije studije zaštite predstavio granice, stepene zaštite i značaj zaštite Predela izuzetnih odlika „Potamišje“. Kao razlozi stavljanja pod zaštitu navedeni su da je ovaj predeo stecište za bogati živi svet, posebno veoma brojne strogo zaštićene vrste i vrste od međunarodnog značaja, zatim da Potamišje ima i značajnu koridorsku funkciju, obezbeđujući fizičku vezu između obronaka Karpata i obala Dunava koje spaja, kao i brojne ekosistemske usluge lokalnom stanovništvu i šire, na najmanje četiri lako vidljiva nivoa: obezbeđujuće, regulišuće, stanišno – ekosistemske i usluge iz oblasti ljudske kulture. Proglašenje koje se ovom studijom predlaže, pruža mogućnost da se one trajno očuvaju i održivo koriste.

Kako su predstavnici resornog ministarstva rekli, na adresu ministarstva su tokom javnog uvida podnete četiri primedbe u pisanom obliku, a izveštaj o izvršenom javnom uvidu i javnoj raspravi biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Tokom rasprave u Opovu najviše reči je bilo o budućem upravljaču koji će biti izabran za predloženi predeo izuzetnih odlika, čuvarskim službama kao i zakonskim mogućnostima i ograničenjima sportskog ribolova, lova i šumskog gazdovanja.

Izvor: Glas Opova