Južni Banat   Opovo  

Sakupljanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Opovu, Barandi i Sakulama

U organizaciji firme Envipack, u Opovu, Barandi i Sakulama biće realizovana akcija prikupljanja otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja. Akcija će naknadno biti sprovedena i u Sefkerinu.
Sakupljanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Opovu, Barandi i Sakulama

FOTO: Glas Opova

Envipack doo je specijalizovani operater sa integralnom dozvolom za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, osnovan od strane kompanije Galenika Fitofarmacija ad, prevashodno sa ciljem da se uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Republike Srbije. Osnovna namera je da se smanje količine generisanog otpada, očuvaju prirodni resursi i uspostavi optimalno upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa najboljim iskustvima zemalja EU i sveta.

„Odziv je bio odličan, našem pozivu se odazvalo 95 posto pozvanih poljoprivrednika, međutim, akcija je malo podbacila u količinskom aspektu“, rekli su nam iz firme Envipack.

Pored individualnih poljoprivrednih gazdinstava, otpadna ambalaža je preuzeta i u poljoprivrednom kombinatu Agros doo Opovo gde je, kako se i očekivalo, otpadne ambalaže količinski bilo i najviše.

Izvor: Glas Opova