Ekonomija   Društvo   Najvažnije  

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je novi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Vojvodini u 2023. godini, sa ciljem unapređivanja pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo

FOTO: Piqsels

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno je 10 miliona dinara, a rok za predaju prijava je 24. avgust 2023. godine. 

Kako ističu iz ovog sekretarijata pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom su statusu i to fizičko lice koje je nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i preduzetnik koji je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Pravo ima i pravno lice, odnosno privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Na Drugom konkursu nemaju pravo na apliciraju korisnici koji su u prvom Konkursu potpisali ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Za bespovratna sredstva na ovom konkursu mogu da apliciraju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kao i žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili fizičko lice i osnivač pravnog lica koji je mlađi od 40 godina. 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 350.000,00 dinara za podnosioce prijava:

  • fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili fizičko lice i osnivač pravnog lica koji je mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije
  • u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a ostali su mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.