Južni Banat   Plandište   Najvažnije  

U toku radovi na uklanjanju divljih deponija u Margiti

U toku su radovi na teritoriji opštine Plandište u okviru kojih se uklanjaju divlje deponije. Projekat Opština realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, koje je po osnovu Javnog konkursa. Opštini Plandište odobren je još jedan paket pomoći i dodatna sredstva za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada u 2023. godini.
U toku  radovi na uklanjanju divljih deponija u Margiti

FOTO: Opština Plandište

Radovi se trenutno izvode na potesu u naseljenom mestu Margita, nakon čega se sa radovima nastavlja i u naseljima Plandište, Kupinik, Banatski Sokolac. Ukupna vrednost projekta iznosi 990.000 dinara, od kojih smo od Ministarstva zaštite životne sredine dobili ukupno 790.000,00 dinara dok je lokalna samouprava u skladu sa potpisanim ugovorom dužna da obezbedi 200.000,00 dinara kroz sopstveno učešće u realizaciji projekta.„Postojanje divljih deponija predstavlja veliki problem za sve građane naše opštine. Neodgovorno bacanje smeća direktno šteti životnoj sredini u kojoj živimo i zato će opštinska uprava Opštine Plandište preduzeti sve zakonske korake kako se ovakve deponije ne bi više stvarale. Nadležne ispekcije će radom na terenu preduzimati sve neophodne mere protiv lica koja koja otpad budu odlagala na mestima koja nisu predviđena za to. Građani Opštine Plandište se moraju ponašati odgovorno po pitanju očuvanja životne sredine i otpad odlagati na mestima koja su za to predviđena. Očuvanje životne sredine je jedan od prioriteta kojima ćemo se intenzivno baviti u narednom periodu kroz realizaciju projekata uklanjanja divljih deponija i rekultivacije zemljišta“, izjavio je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.