Južni Banat   Kovin   Servisna Informacija  

Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Kovin 6. septembra

U sredu, 6. septembra, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće „Eko-Dez“ iz Beograda uradiće tretman suzbijanja larvi komaraca i odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Kovin..
Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Kovin 6. septembra

FOTO: Opština Kovin

Tretiranje uređajima sa zemlje na teritoriji svih MZ će se vršiti od 19 časova preparatom AQUA K-OTHRINE 20 EW (preparat na bazi deltametrina) na površini od 1500 hektara.

Tretirnje larvi komaraca sa zemlje vršiti će se od 12 časova preparatom LARVASTOP ZG  na površinama od 60 hektara.

Iz vazduha, tretman suzbijanja odraslih formi komaraca vršiće se preparatom KONDOR ULV od 18 časova.