Južni Banat   Vršac   Društvo   Najvažnije  

Novi stanovnik privremenog prihvatilišta za divlje životinje JKP "Drugi oktobar"

Novi stanovnik privremenog prihvatilišta za divlje životinje JKP "Drugi oktobar" - Vetruška (Falco tinnuculus). Vetruška je trenutno na oporavku i sanira joj se povređeno krilo.
Novi stanovnik privremenog prihvatilišta za divlje životinje JKP "Drugi oktobar"

FOTO: JKP "Drugi oktobar" Vršac

Obična vetruška ili vetruška klikavka je veoma lepa ptica iz porodice sokolova. Kod odraslog mužjaka koji je već dobio konačnu boju, glava, potiljak i rep su, osim belo obrubljene plavocrne pruge, rđacrvene boje, a sva pera na vrhu nose truglastu mrlju.

Donji delovi grla su beličastožuti, grudi i trbuh crvenosivi ili bledožuti. Pojedina pera su ukrašena uzdužnom crnom mrljom, letna pera su crna i na unutrašnjoj strani zastavice ukrašena sa šest do dvanaest beličastih ili rđacrvenih trouglastih mrlja.

Na vrhovima su pera svetlije obrubljena. Čitav gornji deo tela odrasle ženke je crven, sve do gornjeg dela leđa koji je posut uzdužnim crnim mrljama.

Donja strana tela ženke slična je po boji mužjakovoj. Mlade ptice su po boji preja slične majci. Ženke su veće od mužjaka. Vetruška je dugačka do 32 cm a raspon krila je od 65 do 82 cm.