Južni Banat   Kovin   Društvo  

Potpisan sporazum o realizaciji projekta auto kampa u Kovinu

U opštini Kovin potpisan je Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta „Izgradnja sportsko rekreativnog centra sa auto kampom u Kovinu“ koji su zaključili Republika Srbija – Ministarstvo turizma i omladine kao finansijer i opština Kovin, kao investitor. Potpise na dokument stavili su, u ime finansijera državni sekretar Uroš Kandić i u ime investitora, predsednica opštine Kovin, Sanja Petrović.
Potpisan sporazum o realizaciji projekta auto kampa u Kovinu

FOTO: Opština Kovin

Potpisnici Sporazuma saglasili su se da je, zaključkom Vlade Srbije od 30. marta 2023. godine, a „u cilju unapređenja turističke infrastrukture i suprastrukture na području Podunavlja“, resorno ministarstvo zaduženo da preuzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta u Kovinu. Na osnovu toga, zajednički interes je izgradnja auto kampa sa opremanjem sportsko rekreativnim sadržajima na lokaciji „Šljunkara“ na teritoriji opštine Kovin, a na bazi izrađene projektno-tehničke dokumentacije.

U cilju efikasne realizacije, sporazumom se preciziraju prava i obaveze finansijera i investitora. Tako, Ministarstvo turizma i omladine sprovodi postupak javne nabavke, zaključuje ugovor sa izvođačem radova, obezbeđuje stručni nadzor, imenuje odgovorno lice za praćenje realizacije i koordinaciju aktivnosti, izmiruje finansijske obaveze i nakon završetka radova imenuje lica za komisiju za primopredaju radova. Sa druge strane, Opština kao investitor obezbeđuje projektno-tehničku dokumentaciju za potrebe javne nabavke, kao i neophodna akta nadležnih organa kojima se odobrava izvođenje radova, tehnički prijem i upotrebna dozvola, takođe imenuje odgovorno lice za koordinaciju  aktivnosti sa finansijerom, obezbeđuje dobavljaču nesmetan prilaz gradilištu, a nakon primopredaje radova preuzima izgrađeno na dalje upravljanje i održavanje.

Rok za realizaciju radova je 180 kalendarskih dana, a očekuje se da auto-kamp sa pomenutim sadržajima bude dostupan korisnicima u narednoj letnjoj sezoni, 2024. godine.