Južni Banat   Društvo   Pančevo   Alibunar   Kovin   Kovačica   Najvažnije  

Obuka za zdravstvene radnike iz Pančeva, Alibunara, Kovina i Kovačice

Obučeni treneri Zavoda za javno zdravlje Pančevo održali su 13. septembra obuku za zdravstvene radnike iz Pančeva, Alibunara, Kovina i Kovačice na temu „Veštine kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga za unapređenje zdravstvenih stilova života i imunizacije“.
Obuka za zdravstvene radnike iz Pančeva, Alibunara, Kovina i Kovačice

FOTO: Zavod za javno zdravlje Pančevo

 

 

Obuka je održana u Opštini Alibunar i Dom zdravlja Alibunar je pomogao u organizaciji iste.

 

Obuka je realizovana u okviru projekta MOMENTUM – Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije (eng. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Američke agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development – USAID).

 

Edukaciji održanoj u Domu zdravlјa Alibunar pristustvovali su lekari i medicinski tehničari iz Opštine Alibunar, Kovin i Kovačica, kao i iz Pančeva.